Consorci per a la Normalització Lingüística

Pla de millora de la qualitat lingüística de les escoles bressol municipal (CNL de l’Hospitalet) - Notícies del CPNL

Notícies del CPNL

Pla de millora de la qualitat lingüística de les escoles bressol municipal (CNL de l’Hospitalet)


Arran de la demanda d'una escola bressol municipal que tenia interès a millorar la qualitat dels textos que produïa, el CNL de l'Hospitalet va proposar a la Regidoria d'Educació fer una actuació global per a totes les escoles bressol municipals de l'Hospitalet de Llobregat.

L'actuació va començar el curs passat amb una auditoria lingüística a tots els centres, mitjançant l'aplicació de l'Indexplà i la valoració del nivell de coneixements de la llengua catalana del personal docent. Fruit d'aquesta anàlisi es va poder constatar que les EBM tenen un bon nivell de català i que només els calia un reforç per millorar alguns aspectes puntuals.

L'acció formativa dissenyada ha consistit en una sessió de recursos lingüístics en línia adreçada a les direccions i al personal administratiu i dues sessions de reforç adreçades a tot el personal docent.

A banda d'aquestes actuacions, des de l'àrea d'assessorament del CNL s'ha fet una revisió dels documents que utilitzen les escoles, s'han consensuat entre les direccions i l'Ajuntament, i se n'ha fet la correcció.

En les sessions de recursos s'hi van presentar els diferents recursos en línia com a eines de suport a l'hora d'elaborar textos escrits: DIEC, Termcat, Optimot, blogs del CPNL, etc. També s'hi va fer un treball pràctic de correcció d'errors en grup, a partir de textos reals, amb l'objectiu de familiaritzar-se amb els diferents recursos que ens proporciona la xarxa, per solucionar dubtes i així adquirir més seguretat i agilitat a l'hora d'escriure.

La valoració que se'n fa és molt positiva, tant per part les treballadores de les EBM, com per part de l'Ajuntament i del CNL de l'Hospitalet. Un cop acabada  aquesta acció, es farà la valoració global amb la finalitat d'exportar l'experiència a la resta d'escoles bressol no públiques de la ciutat.

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística