Consorci per a la Normalització Lingüística

Alta satisfacció dels alumnes del CPNL - Notícies del CPNL

Notícies del CPNL

Alta satisfacció dels alumnes del CPNL


Durant els cursos 2013-2014 i 2014-2015 es van fer 1.549 enquestes a alumnes de diversos centres de normalització lingüística per valorar la seva satisfacció respecte als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Els índexs de satisfacció són molt alts, tant pel que fa a les expectatives d'aprenentatge (8,7 punts sobre 10) com sobre la valoració global del curs (9,4 punts). Cal valorar especialment l'índex de satisfacció dels alumnes sobre el professorat, pràcticament ratllant l'excel·lència (9,6 punts sobre 10). Els resultats són igualment positius, independentment del nivell d'aprenentatge on s'hagin inscrit els alumnes.

De forma coherent amb aquest alt nivell de satisfacció, el 75% dels alumnes no canviarien res del curs al qual s'han inscrit. Això significa que un 25% que sí que canviaria alguna cosa: una part important d'ells voldrien fer més hores o desitjarien parlar més.

Pel que fa a les activitats complementàries al curs, el grau de participació dels alumnes en aquestes activitats és relativament limitat, tot i que hi ha força diferències per agrupació de nivell.

El grau de continuïtat declarat dels alumnes és força alt, ja que un 69,7% dels alumnes enquestats afirma que continuarien durant el proper curs. Cal tenir en compte, però, que l'enquesta es va administrar cap a finals del curs i, per tant, ja no hi havia els alumnes que ja havien deixat d'anar-hi.

Valoració d'enquestes de satisfacció. Anys 2014-2015

   

Durada del curs

8,6

Expectatives d'aprenentatge

8,7

L'horari

9

El professorat

9,4

Valoració global

9,6

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística