Consorci per a la Normalització Lingüística

Com fer una exposició oral? - Notícies del CPNL

Notícies del CPNL

Com fer una exposició oral?


Mai no ha estat tan sol·licitat l'esperit de síntesi com avui dia.
Tenim cada cop més informació i menys temps. Per tant, cal
presentar-la ràpidament i de forma concisa per informar
o convèncer uns interlocutors que tenen pressa

Alain Benoit

Cada vegada més, en molts contextos laborals i professionals, és essencial el domini de l'expressió oral per trobar arguments; per defensar una proposta i transmetre-la amb claredat, precisió i eficàcia; per saber persuadir i vendre productes; per presentar el resultat d'un estudi en l'àmbit acadèmic; per transmetre una imatge de seguretat... Fins i tot per trobar feina és essencial saber expressar-se. I per saber expressar-se cal aprendre a pensar: saber fer una síntesi de qualsevol tema, saber distingir les idees principals de les secundàries, saber trobar les relacions entre les idees, saber contrastar-les, comparar-les...

Com fer una exposició oral? és un curs que planteja aportar els recursos per afavorir el domini de l'expressió oral de la manera següent:

  • combinar teoria i exercicis pràctics
  • descriure els elements que intervenen en la comunicació oral -tant els verbals com els no verbals-
  • analitzar l'estructura d'un discurs oral i
  • practicar les estratègies bàsiques per construir un discurs oral efectiu, clar i brillant.

La llengua oral formal és el focus d'atenció d'aquest curs i cal dir que ocupa un espai intermedi entre l'oralitat i l'escriptura. Comparteix amb l'escriptura el fet que és planificada, generalment monologada, és de tema específic, sol ser més informativa que interactiva -tot i que en l'oralitat cara a cara hi ha un component indefugible d'interpersonalitat-. D'altra banda, comparteix amb l'oralitat el canal acústic, la simultaneïtat en l'espai i el temps, la redundància informativa, la intervenció del llenguatge no verbal, la importància dels elements suprasegmentals, les onomatopeies, els mots crossa, els anacoluts, les omissions, els canvis de direcció sintàctica, els díctics...

La durada d'aquest curs és de 6 o 10 hores, una durada adaptable a cada entorn.

Podeu ampliar la informació i veure'n el programa a la pàgina web del CPNL i consultar la nostra oferta de cursos complementaris i específics.

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística