Consorci per a la Normalització Lingüística

Foment de l’ús del català en el sector econòmic. Català i empresa, ja estàs al dia? - Notícies del CPNL

Notícies del CPNL

Foment de l’ús del català en el sector econòmic. Català i empresa, ja estàs al dia?


Català i empresa, ja estàs al dia? és una campanya impulsada per la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) del Departament de Cultura, que té com a objectiu fomentar l'ús de la llengua catalana en les empreses que presten els seus serveis en l'àmbit de Catalunya.

El CPNL ha treballat des del primer moment en aquesta campanya. Les primeres actuacions es van concentrar a difondre, mitjançant visites al llarg del territori, les obligacions lingüístiques que es deriven del Codi de consum de Catalunya i que afecten tant comerços com empreses.

Això no obstant, la voluntat d'aquesta campanya no és només informativa, sinó que pretén que el CPNL sigui un agent actiu en la formació del personal i en la inclusió del català en l'entorn multilingüe de les empreses a partir de les auditories i l'assessorament lingüístics.

Així, doncs, el CPNL ofereix, entre altres serveis, formació perquè les persones que treballen a les empreses puguin elaborar les comunicacions amb la qualitat adequada i també perquè el personal que atengui al públic tingui la competència lingüística necessària per poder comunicar-se amb els clients i usuaris correctament en català.

El CPNL ha fet un esforç important per racionalitzar i adequar l'oferta de serveis per a les empreses: cursos de 6, 10, 20 o 45 hores, d'expressió escrita i oral, per a sectors professionals específics i amb un alt grau d'adaptabilitat a les necessitats dels empresaris.

A banda de la formació adaptada a les necessitats de les empreses, dins el programa Català i empresa, ja estàs al dia? el CPNL ofereix altres serveis, com l'establiment de criteris per a l'ús del català a l'empresa, assessorament sobre el Codi de consum i els drets del consumidor, revisió de textos breus, informació sobre recursos lingüístics, assessorament en la selecció de personal, etc.

D'altra banda, la DGPL disposa d'una pàgina web en què, entre altres apartats, s'hi pot consultar les raons que justifiquen que l'empresa utilitzi el català, les eines que permeten avaluar-ne l'ús en les comunicacions orals i escrites, els recursos que té a l'abast la companyia per incorporar el català o la línia de subvencions.

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística