Consorci per a la Normalització Lingüística

Cursos complementaris. Escriptura eficaç - Notícies del CPNL

Notícies del CPNL

Cursos complementaris. Escriptura eficaç


Tant en l'àmbit professional com en el personal cal escriure textos amb finalitats diverses. L'objectiu d'aquest curs és facilitar algunes tècniques i recursos bàsics per redactar de manera clara, concisa i precisa per aconseguir una comunicació eficaç.

L'objectiu general del curs és millorar la redacció i aprendre a revisar els textos aprofitant les eines que ens proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). El curs es pot organitzar en les modalitats presencial, semipresencial i a distància. Té una durada de 20 hores.

El curs s'adreça a persones que vulguin millorar la redacció de textos. Cal que tinguin uns coneixements mínims de llengua equivalents al nivell Intermedi (B2 del MECR).

El curs està dividit en tres parts:

 1. Planificació
  • anàlisi de la situació comunicativa
  • recollida de la informació
  • selecció i ordenació de la informació
 2. Redacció
  • estructura del text
  • estil
 3. Revisió
  • revisió de continguts
  • revisió gramatical
  • revisió de convencions

Els alumnes han d'estudiar individualment la part teòrica mitjançant un manual i han de fer unes activitats autocorrectives al final de cada tema. Paral·lelament, el professor proposa activitats obertes o d'expressió escrita d'acord amb la programació. En el cas de la modalitat a distància, l'alumne les ha de trametre al tutor, el qual les hi tornarà corregides. Pel que fa a la modalitat presencial, les activitats obertes es desenvolupen de manera col·laborativa.

Més informació: http://www.cpnl.cat/cursos-catala/complementaris/escriptura-eficac-tecniques-i-practiques.html

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística