Consorci per a la Normalització Lingüística

Espai de transparència del CPNL - Notícies del CPNL

Notícies del CPNL

Espai de transparència del CPNL


Des d'aquest 1 de juliol ja es pot consultar al web del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) el nou espai de transparència.

L'espai de transparència s'ha construït per donar compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i seguint les instruccions de la Generalitat de Catalunya per a les entitats del sector públic.

La Llei 19/2014 pretén establir un sistema de relació permanent i constant entre ciutadans i administracions públiques, per donar a conèixer i controlar l'activitat pública, sota els principis de transparència i de responsabilitat i, alhora, incentivar la participació ciutadana en els assumptes públics.

Així, doncs, amb l'objectiu de facilitar l'accés a la informació, s'ha dividit el contingut de l'espai de transparència en tres grans blocs:

A més de tota la informació disponible al web del CPNL, les persones podran exercir el seu dret d'accés a la informació pública, per mitjà dels formularis que trobaran a l'apartat de sol·licitar informació.

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística