Consorci per a la Normalització Lingüística

Cursos de PRT (Programa de reincorporació al treball) - Notícies del CPNL

Notícies del CPNL

Cursos de PRT (Programa de reincorporació al treball)


El Consorci per a la Normalització Lingüística impartirà 45 hores formatives en els cursos de PRT (Programa de reincorporació al treball). Es tracta de cursos de formació i inserció sociolaboral de persones estrangeres immigrades, especialment en situació d'irregularitat sobrevinguda, i persones reagrupades.

Els organismes responsables d'executar aquest programa són la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya; el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i diverses entitats públiques i privades sense ànim de lucre.

L'objectiu general del Programa és oferir una formació per poder reincorporar-se al mercat de treball, donar les eines per assolir l'autonomia personal i promoure la integració en la dinàmica local.

El PRT pretén donar resposta a les demandes i necessitats que manifesten les persones immigrades en situació d'irregularitat, i les seves famílies, per part dels municipis, les entitats i les empreses de diferents sectors econòmics. La primera necessitat és la formació i inserció laboral de les persones en situació d'irregularitat sobrevinguda i de persones reagrupades, que són un sector amb especial vulnerabilitat social. En segon lloc, la necessitat de les empreses de trobar mà d'obra formada per al sector concret en el qual desenvolupen les seves activitats. En tercer lloc, la necessitat que manifesten els municipis i les entitats d'oferir sortides professionals a aquest sector de població immigrada.

Els principals col·lectius destinataris d'aquesta formació són les persones estrangeres immigrades, en situació d'irregularitat sobrevinguda, i les reagrupades. També es poden acollir a aquests cursos persones estrangeres immigrades amb motius especials de vulnerabilitat: pendents d'informes d'arrelament, joves tutelats per la Generalitat, aturats, sol·licitants de protecció internacional, etc.

El PRT se centra en tres recursos: coneixement de la societat catalana i competències lingüístiques bàsiques, amb l'objectiu fonamental de cobrir els drets a formació i informació propis de l'acollida; formació laboral en sectors econòmics diversos, i pràctiques formatives a empreses del sector relacionat amb la formació.

El Consorci per a la Normalització Lingüística impartirà 65 hores de formació: el mòdul de 20 hores de coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic (per una banda, 15 hores de coneixement de la societat catalana i, per l'altra, cinc hores de llengua específica del sector laboral corresponent) i un curs general de 45 hores.

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística