Consorci per a la Normalització Lingüística

Usos lingüístics als establiments comercials de Barcelona. Ofercat 2005-2012 - Notícies del CPNL - Desembre de 2014

Notícies del CPNL - Desembre de 2014

Usos lingüístics als establiments comercials de Barcelona. Ofercat 2005-2012


L'Ofercat és un estudi sociolingüístic, desenvolupat per la Direcció General de Política Lingüística i el CPNL que, mitjançant la tècnica de l'observació, permet conèixer l'oferta lingüística d'una ciutat. En un cicle que es va desplegar entre 2001 i 2006 aquestes observacions es van portar a terme a 20 ciutats de Catalunya, mentre que a partir de 2007 l'Ofercat es limita a estudiar l'oferta lingüística dels establiments comercials d'algunes d'aquestes ciutats, replicant les observacions anteriors.

Aquí presentem els resultats dels usos lingüístics dels comerços, als deu districtes de la ciutat de Barcelona, de l'estudi de l'any 2012 i la seva comparació amb els de l'any 2005. Es van observar un total de 4.405 establiments.

Al gràfic següent podem apreciar l'evolució entre l'any 2005 i el 2012 dels diversos elements observats. Tots els índexs referents a la retolació, tant la identificativa com la informativa, s'han incrementat. Per contra, en la llengua oral s'ha produït un decrement, ja que la llengua d'identificació oral (la llengua d'atenció en un primer moment) passa de 46 punts a 40, una disminució del 13%, mentre que la llengua d'adequació es manté pràcticament igual.

Aquesta evolució s'explica, en bona part, per l'increment dels establiments comercials atesos o regentats per immigrants estrangers. L'oferta lingüística en català d'aquests comerços és molt diferent, segons l'element que tinguem en compte. L'index Ofercat de la retolació identificativa dels comerços regentats per immigrants és pràcticament el mateix (67 punts).

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística