Consorci per a la Normalització Lingüística

Promoció de la Cultura Popular. Elaboració de lèxics - Notícies del CPNL

Notícies del CPNL - Novembre de 2014

Promoció de la Cultura Popular. Elaboració de lèxics


El Consorci per a la Normalització Lingüística col·labora en la promoció i la divulgació de les principals manifestacions de la cultura popular que formen part del bagatge històric de Catalunya i que s'integren dins la tradició popular.

Tenint en compte la importància de la cultura popular com a mitjà d'integració a la comunitat i amb la intenció de remarcar el caràcter català d'aquestes manifestacions culturals, diversos centres de Normalització Lingüística (CNL) han elaborat lèxics per donar a conèixer les tradicions i els principals elements de la cultura popular i per fomentar la incorporació dels nous catalans i catalanes a les entitats culturals i associacions del país.

Tant en l'elaboració com en l'edició i la divulgació dels lèxics i vocabularis, els CNL han comptat amb la implicació d'entitats, especialistes i artesans de cada àmbit concret, des del treball de camp, passant per la selecció del lèxic, fins a l'elecció del format, la revisió del text, la impressió i la difusió.

De tots aquests treballs, destaquem els lèxics següents:

Els lèxics han estat elaborats pel CNL del Vallès Oriental. D'altra banda, el CNL de Tarragona l'any 2013 va elaborar el lèxic casteller Fem pinya.

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística