Consorci per a la Normalització Lingüística

Sessions de sensibilització - Notícies del CPNL

Activitats properes del CPNL

Sessions de sensibilització


El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) compta amb un programa d'acolliment lingüístic, que té com a objectiu facilitar la integració social de les persones immigrades i la igualtat d'oportunitats a través de la llengua i, per tant, pretén afavorir la cohesió social d'una societat cada vegada més multilingüe.

Així, doncs, des d'aquest programa, el CPNL i a través dels centres de normalització lingüística, porta a terme diverses activitats formatives d'aprenentatge de la llengua, de coneixement de l'entorn, de formació de formadors, d'agents d'acolliment, etc. i, amb l'Administració local, coordina actuacions i comparteix els criteris de treball i d'atenció lingüística.

També es treballa amb les organitzacions públiques i privades que es dediquen a l'acolliment de la població nouvinguda, ja que tenen l'objectiu d'assessorar, orientar o formar persones estrangeres que intenten establir-se al nostre país. En aquest marc, el CPNL presta serveis a aquestes organitzacions perquè la part d'acolliment referida a qüestions de llengua, el que anomenem acolliment lingüístic, sigui coherent i de qualitat.

Un d'aquest serveis és l'organització de sessions de sensibilització, tant per a les entitats, institucions o empreses que fan tasques d'acolliment com per a les entitats, institucions o empreses que organitzen formació en altres matèries (formació ocupacional, per exemple) adreçades a col·lectius d'immigrants.

Les sessions de sensibilització pretenen ser una reflexió sobre la importància d'utilitzar el català com a llengua vehicular en les tasques d'acolliment i com a llengua vehicular de la formació, i evidenciar que la llengua esdevé un element de socialització, de contacte amb el medi, a més de ser una manera de compartir referències comunes amb la societat d'acollida que poden fer més fàcil la convivència.

El Consorci té un blog on podeu veure una mostra de les sessions de sensibilització que impartim.

<< Tornar al butlletí
Llicència de Creative Commons Consorci per a la Normalització Lingüística