25 anys fent bategar el català

Centres


Notícies del CNL

Dimarts, 3 de maig de 2005

La declaració de la renda es pot fer en català, tant per Internet com a l'Agència Tributària o per qualsevol altre mitjà: banc, caixa, gestoria, etc.

Del web http://www.aeat.es/webcatalan/home.html, se'n poden descarregar els impresos en català, i el TERMCAT ha editat dos lèxics sobre la renda

Fins al 30 de juny hi ha temps per presentar la declaració de la renda, que recordem que es pot fer en català. També és el moment de recordar que el fet d'escollir una llengua o una altra, o un mitjà, o un altre no repercutirà de cap manera en el resultat final de la declaració i, per tant, pagarem o ens retornaran la mateixa quantitat. Tant se val la via que seguim a l'hora de fer la declaració. I perquè sigui en català, només cal que escollim aquesta opció en presentar els documents.

Una d'aquestes vies, cada cop més freqüent, és fer la declaració amb l'ajuda de l'ordinador. En aquest cas es pot utilitzar el Programa d'Ajuda de Renda 2004 (PADRE), o bé en format CD o bé descarregant-lo d'Internet. El web de l'Agència Tributària és http://www.aeat.es. Es tracta d'uns productes informàtics elaborats per tal de facilitar la confecció de la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques i del patrimoni als contribuents que ho desitgin.

A l'adreça http://www.aeat.es/webcatalan/home.html, hi trobarem els impresos de tots els models més habituals i la possibilitat de descarregar-los en català. Concretament, hi trobarem els models bàsics: el D-100, que utilitzen els contribuents que fan la declaració ordinària, i el D-101, que és per als qui opten per la declaració simplificada. Tant en un cas com en l'altre, si es fa el pagament fraccionat, s'ha d'utilitzar el model 102.

Els altres models que també podem descarregar en català a l'adreça indicada més amunt són el 104, que fan servir per sol·licitar les devolucions els contribuents que no estan obligats a fer la declaració o bé els qui demanen un esborrany de la renda; el 110, per a retencions i ingressos a compte, rendiments del treball, d'activitats professionals, d'activitats agrícoles i ramaderes i premis; el 140, per demanar deduccions per maternitat i abonaments anticipats de la deducció; el 145, per a les retencions sobre rendiments del treball, i el 146, per a pensionistes amb dos pagadors o més.

Impresos en català a les delegacions de l'Agència Tributària
Si optem per fer la declaració per mitjà dels impresos que ens facilita l'Agència Tributària, també és ben fàcil: quan ens dirigim a la delegació corresponent, podem demanar els impresos en català. Un altre servei gratuït que podem utilitzar molts de nosaltres a l'hora de fer la declaració és el que ofereixen les delegacions de l'Agència Tributària, amb l'ajuda del personal que hi treballa, els serveis territorials del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya -que a més presta ajuda per a la declaració del patrimoni- o qualsevol de les oficines liquidadores repartides arreu de Catalunya.

En tots aquests casos, ens citaran a un dia i una hora concrets i, quan ens atenguin, com que fan servir el programa PADRE que ha elaborat l'Agència mateixa, podem demanar l'idioma amb què volem presentar la declaració. Cal que tinguem en compte, però, que només ens faran la declaració si és simplificada o bé si es tracta d'alguns tipus concrets de declaracions ordinàries.

Finalment, podem decidir de fer la declaració a través d'alguna entitat col·laboradora, com bancs, caixes, etc., o bé d'una gestoria. Si escollim aquesta via, hem de pensar que, entre d'altres opcions, podem triar la llengua i, per tant, és bo que ho fem saber a la persona que ens atengui.

120 termes bàsics de la renda
Com a novetat de la campanya de la renda 2004, cal indicar que el Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat dos lèxics bilingües català-castellà i castellà-català per difondre la terminologia bàsica relacionada amb la renda, que estan disponibles al web del TERMCAT.

Es tracta d'uns 120 conceptes bàsics relatius a la declaració de la renda i el patrimoni. Per a l'elaboració d'aquesta terminologia s'ha rebut l'assessorament d'especialistes de l'Agència Tributària i del Col*legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. La terminologia permetrà que periodistes, especialistes i les persones interessades puguin consultar els termes catalans propis d'aquest àmbit i els seus equivalents en castellà, o trobar els termes catalans a partir de les denominacions castellanes. La preparació d'aquest recull terminològic respon a la voluntat d'oferir recursos útils per als diversos col*lectius especialitzats, i d'aprofitar el potencial que ofereix la tecnologia per fer arribar la informació a un públic ampli amb la màxima immediatesa.

Deduccions per donacions a entitats que promoguin la llengua catalana
Igual com en anys anteriors, les persones residents a Catalunya poden acollir-se a la possibilitat de desgravar un 15% de les donacions que s'hagin fet a fundacions o associacions que tinguin per finalitat promoure el català. Les entitats han de figurar en el cens que elabora la Secretaria de Política Lingüística, que es troba al web http://www6.gencat.net/llengcat/cens/llista.htm. Aquesta deducció és compatible amb les altres possibilitats que ofereix l'Estat, com les desgravacions que permeten les donacions a fundacions o altres associacions d'interès públic.

Si ens cal ampliar la informació o bé exposar algun fet relacionat amb aquesta qüestió, podem dirigir-nos a les delegacions de l'Agència Tributària o als punts d'assistència al contribuent de la Generalitat. També podem trobar més informació als webs del Departament d'Economia i Finances, http://www.e-tributs.net, i de l'Agència Tributària, http://www.aeat.es/webcatalan/home.html.

 


CPNL

Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes