25 anys fent bategar el català

Centres


Notícies del CNL

Dijous, 19 de juliol de 2012

Sobre l’actuació del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i aclariment sobre algunes informacions relatives a l'informe 18/2012 de la Sindicatura de Comptes, corresponent a l’exercici 2010

Carta de la presidenta del CPNL, Yvonne Griley

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) és un organisme fruit del consens de múltiples administracions públiques que s’apleguen sota un objectiu comú: l'extensió del coneixement i l'ús de la llengua catalana.

Es tracta d’un ens amb una gran vinculació arreu de Catalunya, plenament arrelat al territori a través de les seves 140 delegacions, que treballa amb i per als municipis, fomentant el sentiment de pertinença, que contribueix a crear lligams entre la ciutadania i afavoreix la cohesió social. I tot això amb un equip humà que n'és el màxim actiu, un personal que treballa amb una gran professionalitat i un compromís ferm amb la missió del Consorci.

Gràcies al treball del CPNL estem ajudant les persones que necessiten saber i parlar més i més bé el català, sigui per a la feina, per ajudar els seus fills, o en definitiva, per viure a Catalunya amb normalitat. 

Un breu repàs de les principals xifres de la seva activitat, aquest darrer any 2011, evidencien la importància cabdal que té per a un país com el nostre l’actuació del CPNL: 108.704 inscripcions als cursos de català per a adults; 2.177 convenis i acords de col·laboració per la llengua signats amb ens locals, empreses i organitzacions; 10.128 noves parelles lingüístiques del programa Voluntariat per la llengua arreu de Catalunya, que se sumen a les 66.000 formades en els darrers nou anys de vida del programa.

Com a presidenta d’aquest organisme vull fer palesa la tasca duta a terme per tos els professionals, les empreses, les entitats i totes les persones que voluntàriament ens han ajudat i ens ajuden a aconseguir aquestes fites.

Institucionalment, també cal agrair la feina d'institucions com la Sindicatura de Comptes i de tots els instruments de supervisió i control que permeten la millora de la gestió d'organismes públics com el Consorci per a la Normalització Lingüística.

Al mateix temps, i amb referència a les informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació que destaquen alguns aspectes de l'informe 18/2012 de la Sindicatura de Comptes, corresponents a l’any 2010, cal fer els aclariments següents:

Sobre l'afirmació que s'han detectat “169 treballadors que no estaven dotats de pressupost”, informem que tots els treballadors del CPNL estan declarats i disposen del contracte corresponent i l'alta a la Seguretat Social. Les 169 places corresponen efectivament a plantilla no fixa i no prevista inicialment en el moment de l'aprovació del pressupost. Són persones contractades per a la realització de cursos extraordinaris finançats amb aportacions extraordinàries, posteriors a l'aprovació parlamentària del pressupost.

Quant a la suposada “despesa de 300.000 € en dietes de la plantilla”, aclarim que la xifra de 300.064,09 € corresponia als vals de menjador per als treballadors. Aquest benefici social es va fixar d'acord amb el que establia el conveni col·lectiu vigent. L'any 2011 es van iniciar els tràmits per regularitzar-ne el procediment de contractació, però l'any 2012, en aplicació dels acords de Govern adoptats com a mesura d'estalvi a les administracions davant la crisi, s'ha produït la supressió dels vals de menjador per als treballadors.

Pel que fa a l'increment de “més de set milions d'euros del seu pressupost”, sobre el pressupost inicial del 2010, es tracta d'aportacions específiques al Consorci, fetes per les administracions per a encàrrecs extraordinaris no previstos en el moment de l'aprovació parlamentària, que han tingut una conseqüència directa en l’avenç social del català, tot i els importants fluxos migratoris que hem incorporat els darrers anys a la nostra comunitat lingüística.

Fetes aquestes precisions, cal dir un cop més que gràcies a recursos humans i materials com els gestionats pel CPNL des de la seva creació, avui la llengua catalana no ha retrocedit a Catalunya, malgrat els riscos i les dificultats que troba sovint. Entre aquests, la manca de suport estatal i d’oficialitat a Europa, la fragmentació territorial o la voluntat explícita de disminuir-ne la presència arreu, per part de determinats col·lectius o institucions.

Reiterem que gràcies a la tasca de supervisió i control duta a terme pels organismes competents estem millorant dia a dia la gestió del CPNL per adaptar-la a l’actual context econòmic, per fer-la encara més sostenible i per permetre que pugui continuar realitzant amb èxit i rigor la tasca que té encomanada i que tan està ajudant a normalitzar el país.

Així doncs, com a presidenta d’aquest organisme, només em resta expressar una vegada més el meu sincer agraïment a totes les persones, institucions i administracions que l’han fet i el continuen fent possible amb el seu treball constant i decidit.

Yvonne Griley
Presidenta del CPNL

Barcelona, 19 de juliol de 2012
 


Àrea de Comunicació
Enllaços relacionats

Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes