25 anys fent bategar el català

Centres


Notícies del CNL

Dilluns, 5 de febrer de 2007

Memòria d'activitats 2006 del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona

Durant l’any 2006, s’ha consolidat el Programa d’acolliment lingüístic a la ciutat de Barcelona, amb el qual s’ha ampliat l’oferta de cursos de català per a les persones d’origen estranger. Paral·lelament, s’han potenciat els programes de foment de l’ús del català amb diverses accions com la creació d’una oferta de cursos específics adreçada a l’àmbit de la restauració. També s’ha mantingut l’oferta de cursos de tots els altres nivells, així com el servei d’assessorament lingüístic.
Memòria d'activitats 2006 del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona

Imatge de la campanya "Barcelona t'ensenya català"

Acolliment lingüístic
L’any 2006, en el conjunt dels tres mòduls del nivell bàsic de català B1, B2 i B3 s’han fet 17.040 inscripcions, 3.376 (24%) més que l’any 2005. El nombre d’inscrits al cursos bàsics B1, del primer nivell, ha augmentat un 22% respecte l’any anterior, amb un total d’11.896 alumnes. L’increment més notable s’ha registrat en els cursos bàsics B2 i B3, als quals s’hi van inscriure 5.144 alumnes, xifra que representa un augment del 32% respecte l’any 2005. La varietat de formats de cursos i la renovació didàctica han estat la clau d’aquest creixement dels índexs de continuïtat de l’alumnat, un dels objectius prioritaris del Centre.

Per tal d’assolir aquest nombre d’assistents, els alumnes s’han pogut inscriure en una àmplia franja horària, la matrícula s’ha pogut fer en qualsevol moment de l’any i s’han ampliat les modalitats i la intensivitat dels cursos. També s’ha renovat el material dels cursos amb la incorporació d’aspectes de la realitat social i cultural de la ciutat per apropar-la a les persones nouvingudes. A més, s’ha creat una oferta d’activitats complementàries als cursos per promoure entorns d’ús de català.

Els efectes de l’acolliment lingüístic han tingut una extraordinària incidència en els àmbits associatiu i cultural de la ciutat, ja que el nombre de cursos organitzats en les entitats d’aquest sector s’ha duplicat respecte el 2005; durant l’any 2006, en aquests cursos s’hi van inscriure 1.382 alumnes, mentre que el 2005 ho van fer 648.

El Centre de Normalització Lingüística de Barcelona manté el punt d’acolliment lingüístic al SAIER (Servei d’Atenció als Immigrants Estrangers i Refugiats de l’Ajuntament de Barcelona), mitjançant el qual es formalitza una inscripció mitjana de 26 alumnes a la setmana, la qual cosa suposa unes 1.330 inscripcions a l’any.

Voluntaris per la llengua
Amb el programa Voluntaris per la llengua es fomenten entorns de conversa entre alumnes que estan aprenent català i persones que ja el coneixen per tal d’afavorir la fluïdesa oral i estimular l’ús del català en entorns informals fora de l’aula. L’any 2006 s’han constituït a Barcelona 530 parelles de voluntaris lingüístics.

Cursos generals de català
Pel que fa a l’oferta general de cursos de tots els nivells, el 2006 s’han inscrit 24.238 persones, un 22% més que el 2005. El motiu més significatiu de l’increment ha estat l’àmplia oferta de cursos de nivell bàsic de l’acolliment lingüístic, però també hi ha contribuït de manera destacada l’augment de les inscripcions que s’ha registrat a la resta de nivells. Així doncs, els alumnes inscrits als nivells elemental, intermedi i de suficiència han crescut al voltant d’un 19%.

Foment de l’ús del català
Des de les delegacions del Centre de Normalització Lingüística es treballa en coordinació amb els consells de districte per donar serveis a les entitats, empreses i serveis municipals mitjançant convenis o acords de col·laboració.

Durant l’any 2006 s’ha treballat en conveni amb 272 empreses i entitats, s’han fet 81 auditories lingüístiques i s’ha format en català 1.796 persones d’aquestes organitzacions, xifra que representa un 40% més que l’any anterior.

Dins del sector socioeconòmic, s’ha ampliat la campanya per a bars i restaurants Català a taula, ja iniciada el 2005, amb una oferta específica d’11 cursos de català per a cambrers, el qual ha tingut una resposta de 234 inscripcions. Així mateix, s’han revisat i traduït més de 300 cartes i menús de restaurants.

Assessorament lingüístic
Des del Servei d’Assessorament Lingüístic s’ofereix la revisió de textos i l’atenció de consultes lingüístiques per telèfon i en línia al conjunt de la ciutadania amb l’objectiu de contribuir a millorar la qualitat dels textos orals i escrits. Durant l’any 2006 s’han atès 16.555 consultes lingüístiques i, en tots els àmbits de treball, s’han revisat 21.986 pàgines.

En conjunt, doncs, els indicadors del 2006 reflecteixen l’esforç del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona per posar a l’abast de les persones nouvingudes el coneixement de la llengua catalana com a element clau per facilitar-los l’accés al mercat laboral en condicions d’igualtat i per afavorir la cohesió social en tots els àmbits de la ciutat.

Centre de Normalització Lingüística de Barcelona

Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes