25 anys fent bategar el català

Centres


Notícies del CNL

Divendres, 24 de novembre de 2006

La CECOT, patronal de referència en l'ús i la divulgació del català

La Universitat de Santiago de Compostel·la convida la Cecot a parlar de l’ús del català a les empreses.

24 de novembre de 2006. El vicepresident de la patronal catalana Cecot, Martí Colomer, participa avui en el cicle de conferències organitzat per la Universitat de Santiago de Compostel·la sota el títol El gallec en l'àmbit professional de les relacions laborals: una oportunitat.
La CECOT, patronal de referència en l'ús i la divulgació del català La universitat gallega va escollir a la Cecot, després d’un sondeig entre entitats, empreses i organitzacions catalanes, per tal d’exposar la seva experiència i la seva implicació en la normalització de la llengua catalana i la seva aplicació com a llengua de treball. En el cas de la Cecot, el català no és  només la llengua vehicular dins de l’organització sinó que també ho és en les relacions amb les seves empreses associades, amb els alumnes i professors que realitzen formació ocupacional, i amb els gremis i associacions que en formen part.
L'any 1997, la Cecot va firmar un conveni de col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística (CNL) per tal de difondre el català en tres àmbits: normalització de l'ús del català entre el personal de la pròpia Cecot; signatura de convenis de col·laboració entre els diferents gremis i associacions, la qual cosa permetia treballar i elaborar llistes de vocabulari sectorial; presentació del CNL a les empreses per tal que s'animessin a normalitzar la llengua catalana en les seves comunicacions, tant escrites com orals.
Fruït d'aquest acord, el desembre de 2000 es va fer un estudi amb una mostra de 400 empreses associades a la Cecot amb l'objectiu de comprovar quin era el nivell d'ús del català com a llengua de treball. L’estudi, dirigit per la sociòloga Marta Rovira, s’inclou en el llibre El català a les empreses, editat per Editorial Proa. En aquest estudi es feia una radiografia dels usos, actituds i serveis lingüístics a les empreses associades en aquell moment i entre les conclusions podríem destacar les següents: l’ús majoritari del català es produïa en el 66,1 % de les empreses en l’atenció directa al públic i telefònica i, en el 58,3 % de la comunicació interna oral. El nivell més baix de l’ús del català s’observà en les nòmines i els contractes de treball (25,8%) i en els opuscles i catàlegs (25%). Per sectors, els serveis feien un ús moderat del català i, en canvi, la indústria destacava per un ús més aviat baix.  Dels directius enquestats s’extreu que l’actitud envers l’ús de la llengua catalana és positiva en bona part de les empreses enquestades. No obstant això, el seu ús real no es produeix en molts casos a causa de l’existència de clients castellanoparlants, de personal intern castellanoparlant i del fenomen del bilingüisme o la llibertat de llengua en general, que acabava afavorint un major ús del castellà en detriment del català.
Per la Cecot, la invitació de la Universitat de Santiago de Compostel·la ha estat una grata sorpresa ja que no imaginava el grau de reconeixement d’aquesta funció normalitzadora fóra de Catalunya. No obstant, una de línies estratègiques de treball de la patronal en l’actualitat és l’aposta per esdevenir una patronal trilingüe (català, castellà, anglès) i la clara voluntat perquè aquesta condició esdevingui objectiu social i polític. Aquesta acció requereix de la implicació de tots els agents socials i de les administracions públiques per tal d’esdevenir una societat trilingüe amb vistes a un món cada vegada més internacionalitzat.  


Cecot
Enllaços relacionats

Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes