25 anys fent bategar el català

Centres


Notícies del CNL

Dimarts, 11 de juliol de 2017

Memòria 2016: el Consorci per a la Normalització Lingüística ha organitzat 3.455 cursos de català, amb un total de 74.610 inscripcions

Les inscripcions als cursos de català del Consorci han augmentat un 5%

Memòria 2016: el Consorci per a la Normalització Lingüística ha organitzat 3.455 cursos de català, amb un total de 74.610 inscripcions

La Memòria presenta amb detall els nombrosos programes i els resultats assolits per tot l'equip professional del Consorci durant el 2016. La majoria d'actuacions i activitats dutes a terme pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) han comptat amb el suport d'entitats, establiments i empreses d'àmbit local i comarcal del territori amb l'objectiu de facilitar la presència de la llengua catalana en els entorns d'ús públic, incorporar nous parlants i augmentar la qualitat en el seu ús.

La Memòria 2016 del CPNL s'organitza en quatre eixos d'actuació: Llengua i igualtat d'oportunitats; Llengua i cohesió social; Llengua i cultura, i Llengua i promoció de l'ús.


Ensenyament, acolliment lingüístic i Voluntariat per la llengua

En el primer eix, Llengua i igualtat d'oportunitats, cal destacar que durant l'any 2016 hi van  haver un total de 74.610 inscripcions als cursos de català, de les quals gairebé el 66,3 % corresponen a persones estrangeres, i es van organitzar 3.455 cursos presencials. Del total d'inscripcions, 5.196 corresponen a la modalitat en línia.

Les activitats del segon eix, Llengua i cohesió social, potencien la llengua com a eina de cohesió social i s'emmarquen en els programes del Voluntariat per la llengua (VxL) i de l'acolliment lingüístic. Amb relació a l'organització de cursos per a persones immigrades i que comencen a aprendre la nostra llengua, és destacable que 49.084 estrangers s'han inscrit als cursos inicials i bàsics del CPNL. La gran majoria d'aquestes persones provenen d'Amèrica del Sud i del Nord d'Àfrica. D'altra banda, els cursos finançats per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania han sumat un total de 5.291 inscripcions.

Dins de les actuacions del programa Voluntariat per la llengua, destaca que s'han format 10.018 parelles lingüístiques a tot el CPNL i s'han comptabilitzat 683 entitats adherides al programa i 3.624 establiments col·laboradors.


Llengua i cultura

En el tercer eix, Llengua i cultura, creat amb l'objectiu de posar en valor la llengua i la cultura catalanes, les principals dades que s'exposen a la Memòria 2016 indiquen que s'han organitzat 4.857 activitats, amb un total de 181.707 participants. La tipologia d'actuacions que s'han dut a terme és molt diversa: clubs de lectura, l'Any Llull, Sant Jordi, activitats de coneixement de l'entorn, Dia Internacional de la Llengua Materna, visites a exposicions, sortides al teatre, museus, etc.


Àmbit socioeconòmic

En el quart eix, Llengua i promoció de l'ús, que inclou activitats per fer present el català en tots els àmbits, s'ha de destacar que el CPNL ha participat en 820 processos de selecció de personal a l'Administració local. En l'àmbit d'empreses i establiments comercials s'han organitzat un total de 221 cursos, amb un total de 3.422 inscrits.

En el marc de la campanya "I tu, jugues en català?", que té com a objectiu donar a conèixer l'oferta de jocs i joguines en català, 14 empreses del sector hi donen suport i 426 establiments comercials s'hi han adherit.

Finalment, amb l'objectiu de promocionar i difondre el cinema en català a tot el territori, el CPNL ha impulsat 43 cicles de cinema, amb un total de 22.417 espectadors.


Projecció i comunicació

Amb relació a la difusió i comunicació de les actuacions del Consorci, hi van haver un total de 1.093 impactes als mitjans de comunicació locals (notícies i intervencions). El CPNL ha participat o ha col·laborat en 99 espais lingüístics: 48 a les ràdios locals i 51 a la premsa escrita.

El web del CPNL ha tingut  un total de 2.385.785 visites úniques i s'han descarregat 4.473.435 pàgines.

Durant el 2016 el CPNL ha consolidat la integració de les xarxes socials en l'estratègia global de comunicació. En aquest sentit, el nombre de seguidors dels comptes del CPNL ha arribat gairebé als 70.000: 38.832 a Facebook, 24.771 a Twitter, 2.274 a Instagram, 1.037 a Linkedin i 308 a Youtube.Sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística

El Consorci per a la Normalització Lingüística, integrat per la Generalitat de Catalunya i per diversos ens locals, és una institució dedicada a la formació i al foment de l'ús de la llengua catalana en tots els contextos de la societat catalana i a facilitar la cohesió social mitjançant l'ús de la llengua.


Àmbit de Projecció i Comunicació
Enllaços relacionats

Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes