25 anys fent bategar el català

Centres


Notícies del CNL

Dijous, 10 de setembre de 2015

El Departament de Cultura reforça les accions per estendre l'ús del català entre la població

  • El Consorci per a la Normalització Lingüística organitzarà 3.500 cursos durant el curs 2015-2016
  • Població immigrant i empreses, entre els destinataris clau de l'oferta de cursos
  • El curs en línia Parla.cat arribarà als 200.000 inscrits
El Departament de Cultura reforça les accions per estendre l'ús del català entre la població

El Departament de Cultura ha reforçat les accions per estendre l'ús del català entre la població. En aquest sentit, durant el curs 2015-2016, mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), s'ofereixen més de 3.500 cursos de català arreu de Catalunya. Aquests cursos s'adrecen especialment a la població immigrada i a les empreses.

D'altra banda s'impulsarà l'oferta formativa en línia a través del programa Parla.cat, que es preveu que enguany arribi als 200.000 inscrits; es reforcen  les iniciatives per promoure l'ús del català entre els nous parlants, centrades principalment en el programa Voluntariat per la llengua, que assolirà durant el curs les 100.000 parelles lingüístiques i s'obrirà a nous àmbits com el món de l'empresa, la justícia, els col·lectius religiosos i la diversitat funcional. Enguany també es potencia l'ús de la llengua a l'entorn de la lectura en català.


Una oferta present arreu del territori

L'oferta de cursos del CPNL cobreix un ampli ventall de necessitats, des dels cursos d'iniciació en l'aprenentatge de l'idioma, per adquirir fluïdesa en les converses o per entendre i parlar en català en el lloc de la feina, fins a cursos de redacció de textos formals o de millora de la qualitat lingüística. L'interès pels cursos específics ha crescut un 57'14% el 2014.

Els cursos s'ofereixen des dels 22 centres de normalització lingüística en 146 punts d'atenció del CPNL i cobreixen l'oferta de tots els nivells de llengua, de l'inicial al superior C2, en les modalitats presencial, en línia i combinada. Els cursos permeten obtenir certificats equivalents, oficialment, als certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència.

El CPNL ofereix cursos en totes les franges horàries per arribar a un públic divers de manera que sigui compatible la formació amb la feina o els estudis. En els darrers anys destaca l'increment d'un 6'38% de la fidelització en l'assistència als cursos. La durada dels cursos també és variada: cursos generals de 45, de 90 i de 120 hores, i  sessions complementàries de 6 a 10 hores per consolidar coneixements o per tractar aspectes concrets de la llengua. Les modalitats també s'ajusten a les noves maneres d'aprendre perquè, a més dels cursos presencials, s'ofereixen cursos en línia mitjançant la plataforma Parla.cat i cursos que combinen la presencialitat i la distància.

El curs 2015-2016 del  Consorci tindrà com a objectiu principal facilitar coneixements de català a la població immigrada. Segons la darrera Enquesta d'usos lingüístics a la població realitzada per la Direcció General de Política Lingüística, un 65,7% de les persones estrangeres residents a Catalunya tenen interès a aprendre català o a millorar-ne els coneixements. L'any 2014, el percentatge de nats a l'estranger en els cursos del CPNL ha estat  d'un 61,3% i s'han organitzat 1.730 cursos de nivell inicial i bàsic, amb el 84% d'inscrits estrangers el 2014. Cal tenir present que l'onada migratòria que Catalunya ha rebut entre els anys 2003 i 2013 té una mancança important de coneixements de català que es reflecteix en els índexs generals de coneixement de la llengua de la població adulta.


Foment del català a l'empresa

Amb la voluntat d'incrementar l'ús de la llengua i la seva qualitat en l'àmbit socioeconòmic, i en el marc de la campanya "Català i empresa, ja estàs al dia" es potencia la formació específica adequada a l'empresa com a eina de competitivitat i de millora de l'atenció al client. El CPNL ha adaptat els serveis, els ha flexibilitzat i ampliat i ha format els tècnics per atendre millor les necessitats de les empreses. Destaca el conveni signat entre el Departament de Cultura i la Diputació de Barcelona, que permetrà reforçar el treball en aquest sector, mitjançant 1.125 hores de formació en atenció al públic en l'àmbit del comerç i de l'empresa. Al 2014 es van inscriure 1.465 persones del món de la restauració als cursos generals del CPNL. Dins del camp laboral, el CPNL també col·labora amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, organitzant cursos de català per millorar l'ocupabilitat de les persones aturades. Des de l'any 2011 fins al 2014 s'han efectuat un total de 271 cursos amb un total de 4.939 inscrits durant aquest període. El projecte de 2014 ha arribat a 37 municipis, amb la implicació i la coordinació de 19 centres de normalització lingüística i 49 Oficines de Treball de la Generalitat.


200.000 estudiants de català en línia

La Direcció General de Política Lingüística manté l'aposta pel Parla.cat, que, en un entorn multilingüe i en línia, ofereix tots els nivells de llengua del bàsic al de suficiència, a més de l'entorn col·laboratiu Aula mestra, destinat a crear cursos a mida d'accés universal i flexibilitzar l'oferta. Durant l'any 2014, la plataforma Parla.cat va rebre visites de 160 països i Aula Mestra en va rebre de 88.

L'èxit del projecte Parla.cat el confirmen les 80 noves inscripcions diàries de mitjana a la plataforma i el fet que des del 2008 i fins al 2015 s'hi hagin inscrit 195.256 usuaris. Es preveu que durant l'últim quadrimestre de l'any s'arribi als 200.000 inscrits. L'espai col·laboratiu Aula mestra, accessible des de l'any 2012, té, avui dia, 8.458 inscripcions, fet que confirma la bona resposta dels professionals a aquest nou espai plenament configurable. Els cursos del Parla.cat s'ofereixen en modalitat lliure -sense tutor-, que és gratuïta, i modalitat amb tutoria, que és de pagament.


Activitats culturals i materials

Enguany l'ensenyament de la llengua catalana es reforça amb l'oferta d'activitats culturals en cooperació amb entitats locals, activitats que permeten que l'alumnat practiqui la llengua fora de l'aula en contextos que afavoreixen el coneixement de l'entorn i la cohesió social. L'any 2014 se n'han organitzat un 15% més que l'any anterior. També es complementa amb el Voluntariat per la llengua, que enguany posa en funcionament una nova modalitat virtual amb diversos materials específics de suport a l'aprenentatge:

¤  Parlem tu i jo. Tot tipus de famílies (http://gencat.cat/llengua/parlemtuijo), amb un tiratge de 13.000 exemplars

¤  Aprenem català des de l'anglès (http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/aprenem_catala_des_de_col), amb un tiratge de 5.000 exemplars. La col·lecció disposa de vuit guies: dedicades al  xinès, l'àrab, el romanès, l'amazic, l'urdú, el rus, l'espanyol i l'anglès.

¤  Llegir per parlar, llegir per aprendre  (http://gencat.cat/llengua/llegirperparlar).


Foment del català a l'exterior

A l'oferta de formació a Catalunya cal sumar-hi els estudis de llengua i literatura catalana que es duen a terme a les universitats de l'exterior amb el suport de l'Institut Ramon Llull. Per al curs 2015-2016 està previst que 5.700 alumnes es matriculin als 570 cursos programats fins al moment en 88 universitats de fora del domini lingüístic.

D'altra banda, la DGPL i la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea preparen un pla d'acció adreçat a millorar la qualitat de l'ensenyament del català en l'àmbit de les comunitats catalanes de l'exterior,  que el curs passat van organitzar 147 cursos a través de 51 centres arreu del món (Alemanya, Argentina, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Brasil, Canadà, Costa Rica, Cuba, Dinamarca... fins a la Xina, per posar alguns exemples). Aquest pla d'ensenyament de la llengua catalana a l'exterior, fora de l'àmbit universitari, estableix les col·laboracions i els compromisos d'ambdues institucions i n'unifica els esforços. En el marc d'aquesta col·laboració s'ha elaborat el curs virtual per a infants De cap a cap, adreçat a les famílies residents fora de Catalunya, amb l'objectiu que puguin ensenyar català als fills.


Més presentats als certificats oficials

L'oferta de certificació oficial en català a Catalunya adreçada a la població adulta es duu a terme  a través de la Direcció General de Política Lingüística i de la superació de les proves del cursos  del Consorci per a la Normalització Lingüística.

L'Institut Ramon Llull (IRL) organitza els exàmens per a l'avaluació i la certificació de coneixements de català com a llengua estrangera. Al llarg del 2014 l'IRL, en la 12a convocatòria de proves,  n'ha organitzat a 72 localitats de 28 països, xifra que representa un 10 % més de localitats que l'any 2013.

Pel que fa al nombre de persones acreditades, el 2014 a Catalunya han obtingut el certificat de català 14.231 persones: 13.543 a Catalunya i 688 a l'exterior.


Departament de Cultura

Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes