25 anys fent bategar el català

Centres


Notícies del CNL

Dijous, 11 de desembre de 2014

Les Terres de l'Ebre és el territori on més s'usa la llengua catalana a Catalunya

El percentatge de català com a llengua habitual és majoritari a les Terres de l'Ebre i situa aquest territori per sobre de la mitjana catalana. A més, el coneixement de la llengua catalana ha augmentat en els últims anys en l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre.

Les Terres de l'Ebre és el territori on més s'usa la llengua catalana a Catalunya

Un total de 33.453 persones, que no el tenien com a llengua inicial quan eren petits, el saben parlar actualment. En el conjunt de Catalunya, la xifra de persones que no tenien el català com a llengua inicial i actualment el saben parlar és de 3 milions. Aquestes dades estan extretes de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013 sobre l'àmbit de les Terres de l'Ebre, que es va presentar a Tortosa el 9 de desembre, a la seu dels Serveis Territorials de Cultura.

L'ús del català a les Terres de l'Ebre ocupa la primera posició per sobre del grup de territoris que tenen el català com a llengua majoritària, Comarques Centrals (63%), Ponent (61,9%), l'Alt Pirineu i Aran (61,3%) i Comarques Gironines (51,5%). Així, la majoria de la població de 15 anys i més declara entendre, saber parlar, llegir i escriure el català, en major proporció que al conjunt de Catalunya: entendre (96,7 %), saber parlar (91,5%), llegir (87,1%) i escriure (69,4%). Des del 2008, augmenta la població amb habilitats d'entendre, parlar, i llegir en català.

A les Terres de l'Ebre, l'any 2003, la població nascuda a l'estranger representava un 9,2% sobre el conjunt de la població, mentre que el 2013 representen un 19,3% de la població (més de 20.000 persones més). El gran creixement de la població nadiua a l'estranger es va donar entre els anys 2003 i 2009. La població total de les Terres de l'Ebre, al 2013, és de 188.878 persones.

El nombre de persones que tenen el català com a llengua habitual i d'identificació supera els que la tenen com a llengua inicial. Així, hi ha 10.211 persones més que tenen el català, sol o compartit amb el castellà, com a llengua habitual de les que el tenen com a inicial.

L'evolució del català en el darrer quinquenni augmenta més de 3 punts com a llengua inicial tot i els canvis demogràfics de la primera dècada del segle XXI. Per altra banda, el castellà ha disminuït com a llengua inicial i es manté estable com a llengua habitual.

A Catalunya el procés de transmissió lingüística intergeneracional, mesurat com la diferència entre el percentatge de població que parla català amb la mare i el que l'usa amb el fill, és de 6,2 punts favorable al català. A les Terres de l'Ebre aquesta diferència és de 5,8 punts.

Quant a l'ús de les llengües en els àmbits de serveis i de consum, els ciutadans de les Terres de l'Ebre usen més el català que el castellà en tots els set àmbits analitzats.

L'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013 (EULP2013) és una activitat estadística oficial integrada en el Programa anual d'actuació estadística, 2013, que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014. Els organismes responsables de l'Enquesta són el Departament de Cultura, per mitjà dela Direcció General de Política Lingüística, i l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

L'objectiu principal de l'enquesta és conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües en els espais de relació personal de la població de 15 anys i més a Catalunya, amb especial interès per la situació de l'ús del català.

A les Terres de l'Ebre la mostra teòrica era de 528, amb un error del 4,35% per resultats globals amb un interval de confiança del 95,5%. La mostra efectiva ha estat de 499 enquestes, que representa una taxa de resposta del 95%. La mostra teòrica total de l'enquesta consta de 7.500 enquestes, amb un error de l'1,16%, amb un interval de confiança del 95,5%. La mostra final és de 7.492 enquestes.


Departament de Cultura de la Generalitat

Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes