25 anys fent bategar el català

Centres


Notícies del CNL

Dimarts, 18 de juny de 2013

L'ús del català a les PIMES arriba al 70 % segons un estudi de PIMEC i del Departament de Cultura

  • Les dues organitzacions han fet públics els resultats de l’estudi i han acordat el programa d’activitats per promoure l’ús del català el 2013
  • Gairebé el 61% de les empreses utilitza habitualment la mateixa llengua que els clients
  • Més del 62% de les empreses utilitza almenys el català en la retolació, la documentació interna, i la publicitat
  • Les empreses barcelonines (62,7%) són les que empren menys el català, i les gironines (85%), les que més
  • La llengua catalana també es té en compte a l’hora d’incorporar i promocionar el personal, segons un 75,8% dels enquestats
La directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, i el secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, han acordat el programa d’activitats per impulsar l’ús del català en les petites i mitjanes empreses al  llarg de 2013. Així mateix, ambdues organitzacions han fet públics els resultats d’un estudi realitzat per PIMEC que assenyala que el català és la llengua predominant a les pimes catalanes, ja que gairebé el 70% de la comunicació en aquestes empreses es fa en aquesta llengua. Tot i així, quan les comunicacions són amb persones externes a l’empresa, el percentatge baixa a favor d’altres llengües; 57,17% quan és amb els clients i 57,94%, amb els proveïdors.
 
L’estudi ha analitzat el vessant comunicatiu de les empreses mitjançant 500 enquestes distribuïdes als autònoms i les pimes de diversos àmbits territorials (a través de les 13 seus i delegacions de la patronal). Les respostes s’han aconseguit, equitativament, segons el volum d’empreses de cada territori, i desglossades segons la mida de l’empresa: autònoms, microempreses, petites empreses i mitjanes empreses).
 
Barcelona és la demarcació on l’ús general del català és menys emprat (62,68%) mentre que a Girona les pimes l’empren més habitualment (85,04%). Ara bé, aquest percentatge baixa en totes les demarcacions quan es tracta de comunicacions amb persones externes a l’empresa.
 
Ús del català a l’empresa, i amb clients i proveïdors catalanoparlants
  Total Catalunya Barcelona Cat. Central Girona Lleida Tarragona
General 69,68% 62,68% 82,23% 85,04% 77,70% 68,77%
Clients 57,17% 50,04% 66,41% 68,32% 75,43% 54,70%
Proveïdors 57,94% 53,12% 66,96% 64,74% 67,77% 54,54%

Quan es parla amb els clients, predomina la voluntat d’atendre’ls en la llengua que prefereixin. En un 60,69% dels casos, el personal de l’empresa adopta la llengua amb la qual el client es comunica. El primer contacte per telèfon, però, en un 66,67% dels casos, és en català. En gairebé un 18%, és en castellà; un 2,67% en un altre idioma, i en un 12,76%, sense cap criteri preestablert.
 
L’estudi constata que, a més dimensió de l’empresa, més augmenta el percentatge en què s’empra el castellà en el primer contacte per telèfon. Els autònoms ho fan en un 11,39%; les microempreses, en un 13,24%; les petites empreses, en un 19,34% i un 25,20%, en les mitjanes empreses. Això pot tenir diverses causes: manca de coneixements de català dels treballadors que atenen el públic i grau d’internacionalització de l’empresa. Un 5,51% de les mitjanes empreses empren, en el primer contacte per telèfon, un idioma diferent al català i al castellà.
 
La llengua catalana també es té en compte a l’hora d’incorporar i promocionar el personal, segons un 75,82% dels enquestats; un 46% considera el català com un requisit, i un 29,82% el té en compte com a mèrit. Tot i així, un 24,17% de les empreses no considera el català durant els processos de selecció i promoció. Catalunya Central i Girona són els dos territoris en què el percentatge d’empreses que consideren el català com a requisit és més alt (53,70% i 62,07% respectivament).

 
Materials i suports comunicatius
Materials i suports comunicatius
 
L’estudi també analitza els materials i suports comunicatius en què s’empra el català. La retolació exterior (65,77%), la documentació interna (65,03%) i la retolació interior (62,86%) són en català en més del 60% dels casos; els llocs web s’hi troben en més de la meitat dels casos (56,83%), i els materials amb menys utilització del català són els tiquets (32,46%).
 
El 64,74% dels enquestats creuen que l’ús del català a les empreses s’ha mantingut estable durant els darrers anys. Un 12,61% respon que ha augmentat molt i un 19,92% que ha augmentat lleugerament. Només un 2,99% afirma que ha disminuït i un 0,64% adverteix que ha disminuït molt.
 
Durant els darrers anys, PIMEC ha editat diverses publicacions i, amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística, ha dut a terme accions per sensibilitzar el teixit empresarial que l’ús del català en les comunicacions internes i externes de l’empresa, és un valor afegit. L’estudi, a més d’analitzar per primer cop l’ús del català en les pimes, servirà també per orientar les properes actuacions de PIMEC en aquest àmbit.
PIMEC i la Direcció General de Política Lingüística han acordat també que l’estudi sigui publicat a la col·lecció digital Biblioteca Tècnica de Política Lingüística del Departament de Cultura.

Departament de Cultura

Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes