25 anys fent bategar el català

Centres


Preguntes més freqüents (PMF)

Parla.cat

Certificacions del cursos del Parla.cat gestionats pel Consorci per a la Normalització Lingüística

Certificat d'assoliment

Els alumnes i inscrits en un curs de Parla.cat de la modalitat amb tutoria gestionat pel Consorci per a la Normalització Lingüística tenen dret a un certificat d'assoliment si compleixen simultàniament els dos requeriments següents:

- Haver completat el 100% de les tasques de fi de bloc i d'unitat i el 100% de les activitats del bloc d'avaluació, i haver-hi obtingut una puntuació mitjana en totes aquestes activitats igual o superior a 70.

- Haver completat el 60% de les activitats que puntuen de les unitats, i haver-hi obtingut una puntuació mitjana igual o superior a 60.
 

Justificant de seguiment

Els alumnes inscrits en un curs de la modalitat amb tutoria gestionat pel Consorci per a la Normalització Lingüística tenen dret a un justificant de seguiment del curs si, en acabar el curs, han completat el 60% de les activitats que puntuen de les unitats, el 100% de les tasques de fi de bloc i de fi d'unitat, i el 100% de les activitats d'avaluació i sense haver arribat a la puntuació mínima per ser apte.
 

Certificat homologat

En els cursos bàsic 3, elemental 3, intermedi 3 i suficiència 3, és a dir, els que coincideixen amb l'acabament d'un nivell d'aprenentatge, els alumnes inscrits en un curs de la modalitat amb tutoria gestionat pel Consorci per a la Normalització Lingüística, tenen dret a presentar-se a un examen final de tipus presencial si compleixen els requeriments següents:

- Haver completat el 100% de les tasques de fi de bloc i d'unitat i el 100% de les activitats del bloc d'avaluació, i haver-hi obtingut una puntuació mitjana igual o superior a 7.

- Haver completat el 60% de les activitats que puntuen de les unitats, i haver-hi obtingut una puntuació mitjana igual o superior a 6.

La superació d'aquest examen presencial, que es convocarà un cop a l'any, permet obtenir un certificat homologat, equivalent als certificats oficials expedits per la Direcció General de Política Lingüística.

Vegeu, a continuació, la correspondència entre certificats i la seva relació amb els nivells d'aprenentatge del Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.
 

Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
Direcció General de Política Lingüística (DGPL)
Marc europeu comú de referència (MERC)
 

CPNL - B3 Certificat de nivell bàsic de català
DGPL - Certificat de nivell bàsic de català (A bàsic)
MERC - A2
 

CPNL - E3 Certificat de nivell elemental de català
DGPL - Certificat de nivell elemental de català (A elemental)
MERC - B1
 

CPNL - I3 Certificat de nivell intermedi de català
DGPL - Certificat de nivell intermedi de català (B)
MERC - B2
 

CPNL - S3 Certificat de nivell de suficiència de català
DGPL - Certificat de nivell de suficiència de català (C)
MERC - C1


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes