25 anys fent bategar el català

Centres


Cursos de Català

Preus dels cursos

Tots els preus dels cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística es poden consultar a: 

Els preus que s'hi indiquen ja inclouen l'assegurança de l'alumne: 1,2 €.

Taula dels preus dels cursos 2016-2017

  Durada Subvenció aplicada al preu de la matrícula Ordinària Reducció del 50% Reducció del 70%
Inicial Inicial 45 h 100% Gratuït
Bàsic Bàsic: B1, B2, B3 45 h 90% 13,27 € 7,23% 4,82 €
Curs Bàsic (CB) 90 h 90% 25,34 € 13,27 € 8,44 €
Bàsic (BB) 120 h 90% 33,38 € 17,29 € 10,85 €
Elemental Elemental: E1, E2, E3 45 h 70% 37,40 € 19,30 € 12,06 €
Bàsic Elemental (BE) 90 h 80% 49,46 € 25,33 € 15,68 €
Curs Elemental (CE) 90 h 70% 73,60 € 37,40 € 22,92 €
Elemental (EE) 120 h 70% 97,73 € 49,46 € 30,16 €
Intermedi Intermedi: I1, I2, I3 45 h 60% 49,46 € 25,33 € 15,68 €
Intermedi (II) 120 h 60% 129,90 € 65,55 € 39,81 €
Suficiència Suficiència: S1, S2, S3 45 h 25% 91,69 € 46,45 € 28,35 €
Suficiència (SS) 120 h 25% 242,52 € 121,86 € 73,60 €
Perfeccionament Superior (C2) 90 h 0% 242,52 € Sense reducció
100 h 0% 269,33 €
120 h 0% 322,96 €
Complementaris i específics 6 h 40% 10,85 € 6,03 € 4,10 €
10 h 40% 17,29 € 9,24 € 6,03 €
20 h 40% 33,38 € 17,29 € 10,85 €
60 h 40% 97,73 € 49,46 € 30,16 €
Servei obert 40% 49,46 € 25,33 € 15,68 €

Certificats

L'expedició de certificats d'assoliment de cursos de més de 10 hores té un cost de

 • Inicial, B1, B2, CB, E1, E2, I1, I2 i complementaris: 7,2 €
 • S1, S2: 12,5 €
 • B3, BB, BE, E3, EE, CE, I3, II, S3, SS i C2: 14,4 €
 • Certificats d'assistència de tots els cursos i certificats d'assoliment de sessions o cursos de fins a 10 hores: 3 €

Reduccions de matrícula

1- Poden sol·licitar la reducció del 50%

 • els jubilats
 • els pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta
 • els pensionistes de classes passives
 • els membres de família nombrosa general
 • els membres de família monoparental de categoria general
 • les persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33% o més

2- Poden sol·licitar la reducció del 70%

 • els aturats
 • els membres de família nombrosa especial
 • els membres de família monoparental de categoria especial

Documents acreditatius

 • jubilats: carnet de jubilat
 • pensionistes per invalidesa: carnet de pensionista
 • família nombrosa: carnet actualitzat
 • família monoparental: carnet actualitzat
 • aturats:
  • certificat negatiu d'alta a la Seguretat Social
  • certificat de vida laboral
  • certificat de demanda de les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya que especifiqui la situació d'atur o de percepció de la prestació econòmica
  • informe de la situació actual, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
  • justificant bancari que acrediti el cobrament del subsidi d'atur, de l'ajut familiar o del PIRMI (Programa Interdepartamental de Renda Mínima d'Inserció)

Cursos amb possibilitat de pagament fraccionat

Les persones inscrites als nivells intermedi II (I1 + I2 + I3) o suficiència SS (S1+ S2 + S3) de 90 hores o més, que no es poden acollir a cap tipus de reducció, poden pagar la matrícula de forma fraccionada.


L'alumne haurà de pagar la primera meitat de l'import en un termini de sis dies a partir de la data d'inscripció. El pagament de la segona meitat, s'efectuarà mitjançant càrrec bancari per part del CPNL al compte corrent que l'alumne facilitarà en el moment de la inscripció. La baixa o l'abandonament del curs per part de l'alumne, no l'eximeix de l'obligació de pagar la segona part de l'import de la matrícula. Si un alumne no paga la segona part de la matrícula no es podrà tornar a matricular al CPNL fins que no hagi abonat el deute pendent.

Cursos a distància i semipresencials amb connexió a material interactiu

En el cas de cursos a distància en línia amb material interactiu (CB, BE, CE, II i SS) i semipresencials amb material interactiu (CB, BE, CE, II I SS), el CPNL proporciona l'accés a aquest material amb un cost de 10 € (CB) o 20 € (resta de nivells). El material interactiu no té cap tipus de reducció.


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

 • Facebook
 • YouTube
 • Google +
 • Twitter
 • Netvibes