Pronunciació

Descarregar en PDF

Tenir una bona pronunciació de la llengua afavoreix la comunicació. Perfeccionar la pronúncia també ajuda a incorporar les estructures pròpies de la llengua i a corregir l'ortografia.
El curs és totalment pràctic i es complementa amb deu hores de pràctica individual de l'alumne.

DESTINATARIS

Persones que parlen català, però que tenen dificultats en la pronunciació d'alguns sons i que volen millorar la competència oral de la llengua.

En el cas d'alumnes del CPNL, és especialment indicat per a alumnes dels cursos Intermedi i Suficiència.

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Millorar la pronunciació dels sons vocàlics i consonàntics del català.

TEMES

DURADA

20 hores