Grup de conversa avançat

Descarregar en PDF

És un curs per practicar el català oral per tal de millorar l'expressió oral i adquirir més fluïdesa.


DESTINATARIS

Persones que tinguin cert nivell de català oral, corresponent a un nivell Intermedi i Suficiència.


OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Millorar l'expressió oral i augmentar la fluïdesa en català.


TEMES

DURADA

20 hores