Escriure a les xarxes. Curs de redacció de missatges a les xarxes socials

Descarregar en PDF

CONTEXT

Avui dia les xarxes socials són un mitjà de difusió i de comunicació imprescindible per a qualsevol empresa, organisme o institució. A més de permetre difondre informacions de manera àgil, immediata, econòmica i adequada a les característiques i necessitats dels destinataris, faciliten la interrelació amb els usuaris.

La tria, l'adequació i la qualitat lingüística són aspectes que cal tenir molt en compte ja que determinen la imatge que l'empresa o institució vol transmetre als seus usuaris i clients.

DESTINATARIS

Persones que redacten habitualment o han de redactar textos corporatius a les xarxes socials. És necessari un nivell mínim de català escrit, per exemple, nivell intermedi.

Els assistents han de tenir comptes propis o corporatius com a mínim a Facebook i a Twitter.

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

L'objectiu del curs és facilitar a les persones assistents pautes i criteris lingüístics per a la redacció de textos en català segons la tipologia de xarxes més habituals.

CONTINGUTS

DURADA

6 hores