Escriptura eficaç. Tècniques i pràctiques

Descarregar en PDF

Tant en l'àmbit professional com en el personal cal escriure textos amb finalitats diverses. Facilitant algunes tècniques i recursos bàsics es pot redactar de manera clara, concisa i precisa per aconseguir una comunicació eficaç.

DESTINATARIS

Persones que vulguin millorar la redacció de textos i que tinguin uns coneixements mínims de llengua equivalents al nivell Intermedi (B2 del MECR).

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Millorar la redacció i aprendre a revisar els textos aprofitant les eines que ens proporcionen les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

CONTINGUTS

Primera part: planificar

Segona part: redactar

Tercera part: revisar

DURADA

20 hores