Català per a mutualitats

Descarregar en PDF

La relació de les mútues amb els seus clients i usuaris i amb altres professionals del sector és continuada. La llengua que utilitzin en les seves comunicacions ha de ser un model de qualitat lingüística en el seu sector.


DESTINATARIS


Persones que treballen en mútues, tant personal administratiu com personal de direcció, que per raó de la seva feina han de redactar diferents tipus de comunicacions, sobretot cartes i circulars. Les persones que s'hi inscriguin han de tenir uns coneixements mínims de català equivalents al nivell Intermedi 1.


OBJECTIU GENERAL DEL CURS


Oferir eines per redactar textos amb correcció d'estil i de llengua


CONTINGUTS


DURADA


10 hores