Català per a monitors de menjador i de lleure

Descarregar en PDF

Les persones que treballen com a monitors de menjador i de lleure en moltes ocasions no tenen un domini suficient de la llengua oral o no tenen l'hàbit d'utilitzar-lo. La metodologia es basa fonamentalment en la pràctica oral.


DESTINATARIS


El curs va adreçat a totes aquelles persones que es relacionen amb nens i nenes fora de l'aula i que tenen cert nivell de català oral, corresponent a un nivell Bàsic 3 o superior.


OBJECTIU GENERAL DEL CURS


Incrementar l'ús del català en les activitats de lleure per avançar en la normalització de l'ús del català en tot l'entorn escolar


FITES


Aconseguir un ús més generalitzat del català a l'escola fora de l'aula


DURADA


10 hores