Català bàsic per a empresaris (B1)

Descarregar en PDF

Es tracta d'un curs de nivell bàsic (B1) que practica i reforça les situacions més habituals pròpies en què es troba un emprenedor, un empresari o un professional liberal. Per mitjà d'un treball per tasques es vol assolir un nivell de llengua bàsic per poder desenvolupar-se en aquest context laboral.


DESTINATARIS


Emprenedors, empresaris o professionals liberals que volen tenir un primer accés al català i treballar les necessitats específiques que el seu context laboral requereix.


OBJECTIU GENERAL DEL CURS


Acostar el català al món empresarial i dels negocis.


TEMES

DURADA


45 hores