Aspectes gramaticals. La puntuació

Descarregar en PDF

L'aplicació correcta dels signes de puntuació en els seus usos bàsics en la redacció de textos per part dels usuaris de la llengua, demana l'assoliment d'un conjunt de microhabilitats relacionades amb la sintaxi, les pauses i l'entonació que poden assolir-se millor amb espais de dedicació específica.
El taller proporciona el marc teòric per adquirir aquestes miocrohabilitats i una mica de pràctica perquè l'alumne comenci a reeixir-hi.


DESTINATARIS


Persones amb domini del català oral i amb un cert nivell de català escrit, corresponent a un nivell d'Intermedi 2 o superior


OBJECTIU GENERAL DEL CURS


Conèixer i comprendre el valor semàntic i sintàctic dels signes de puntuació en els seus usos i aplicar-los correctament com a factors de coherència i cohesió textuals.


CONTINGUTS


DURADA


6 hores