25 anys fent bategar el català

Centres


Cursos de Català

Nivells dels cursos de català

El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos de català des dels nivells inicials fins al nivell superior (nivell C2) en tot el territori de Catalunya. Les modalitats bàsiques en què es presenten són presencial, a distància i, amb la plataforma  Parla.cat, combinada i en línia.

Nivell inicial

Són cursos adreçats a persones nouvingudes que no entenen el català i volen adquirir les habilitats de comprensió i de producció oral de frases simples que els permeti actuar mínimament en situacions quotidianes. Igualment, aprendran a d’utilitzar algunes estratègies, verbals i no verbals, per actuar en situacions poc previsibles. Tanmateix, un cop acabat el curs els caldrà força cooperació per part dels interlocutors, que sovint hauran d’utilitzar la repetició i una pronúncia acurada.

Els cursos inicials tenen per objectiu que les persones nouvingudes facin una primera aproximació a la llengua catalana i la durada dels cursos s’adapta a les necessitats dels diferents col·lectius i territoris.

Enllaç a programa

Pujar

Nivell bàsic

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció orals, amb la finalitat que l’aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.

Oferta de cursos *

 • Cursos de 45 hores:
  • Bàsic 1 (B1)
  • Bàsic 2 (B2)
  • Bàsic 3 (B3)
 • Curs de 90 a 120 hores:
  • Bàsic (BB), que inclou els continguts del Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3

Enllaç a programa

 

Pujar

Nivell elemental

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar i desenvolupar les escrites (llegir i escriure), amb la finalitat que, en acabar el curs, pugui ampliar el seu camp d’acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que s'adapti a la situació comunicativa, encara que sigui sense la fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què ho faria amb la llengua materna.

Oferta de cursos *

 • Cursos de 45 hores:
  • Elemental 1 (E1)
  • Elemental 2 (E2)
  • Elemental 3 (E3)
 • Curs de 120 hores:
  • Elemental (EE), que inclou els continguts de l’Elemental 1, l’Elemental 2 i l’Elemental 3
    

Enllaç a programa

Pujar

Nivell intermedi

Són cursos adreçats a persones que dominen en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables.

Oferta de cursos*

 • Cursos de 45 hores:
  • Intermedi 1 (I1)
  • Intermedi 2 (I2)
  • Intermedi 3 (I3)
 • Curs de 90 a 120 hores:
  • Intermedi (II), que inclou els continguts de l’Intermedi 1, l’Intermedi 2 i l’Intermedi 3
    

Enllaç a programa

Pujar

Nivell de suficiència

Són cursos adreçats a assolir un bon domini de la llengua general i les competències comunicatives adequades per comunicar-se en varietat estàndard, oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l’àmbit social.

Oferta de cursos*

 • Cursos de 45 hores:
  • Suficiència 1 (S1)
  • Suficiència 2 (S2)
  • Suficiència 3 (S3)
 • Curs de 90 a 120 hores:
  • Suficiència (SS), que inclou els continguts de Suficiència 1, Suficiència 2 i Suficiència 3
    

Enllaç a programa

Pujar
 

Nivell superior

El curs de coneixements superiors (nivell C2) s’adreça a persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals de la llengua catalana. Es treballen conceptes teòrics en un grau més alt que en els altres nivells, tot i que també es repassen continguts de domini pràctic de la llengua.

Oferta de cursos*

 • Curs de 90 a 120 hores:
  • Curs de nivell superior (C2)

Enllaç a programa


 

Pujar


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

 • Facebook
 • YouTube
 • Google +
 • Twitter
 • Netvibes