25 anys fent bategar el català

Centres


Cursos de Català

Nivells dels cursos de català

El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix cursos des dels nivells inicials fins al nivell superior (nivell D) en tot el territori de Catalunya. Les modalitats bàsiques en què es presenten són presencial, a distància i, amb la plataforma  Parla.cat, semipresencial i en línia.

Nivell inicial

Són cursos adreçats a persones nouvingudes que no entenen el català i volen adquirir les habilitats de comprensió i de producció oral de frases simples que els permeti actuar mínimament en situacions quotidianes. Igualment, aprendran a d’utilitzar algunes estratègies, verbals i no verbals, per actuar en situacions poc previsibles. Tanmateix, un cop acabat el curs els caldrà força cooperació per part dels interlocutors, que sovint hauran d’utilitzar la repetició i una pronúncia acurada.

Els cursos inicials tenen per objectiu que les persones nouvingudes facin una primera aproximació a la llengua catalana i la durada dels cursos s’adapta a les necessitats dels diferents col·lectius i territoris.

Enllaç a programa

Pujar

Nivell bàsic

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció orals, amb la finalitat que l’aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.

Oferta de cursos *

 • Cursos de 40-45 hores:
  • Bàsic 1 (B1)
  • Bàsic 2 (B2)
  • Bàsic 3 (B3)
 • Cursos de 90 hores:
  • Curs bàsic (CB), que inclou els continguts del Bàsic 1 i del Bàsic 2
  • Bàsic Elemental (BE), que inclou els continguts del Bàsic 3 i de l’Elemental 1
 • Curs de 120 hores:
  • Bàsic (BB), que inclou els continguts del Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3

Enllaç a programa

* Cada centre ofereix els cursos que millor s’adapten a la demanda i necessitats de cada territori, per saber l’oferta concreta consulteu el cercador de cursos

Pujar

Nivell elemental

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar i desenvolupar les escrites (llegir i escriure), amb la finalitat que, en acabar el curs, pugui ampliar el seu camp d’acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que s'adapti a la situació comunicativa, encara que sigui sense la fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què ho faria amb la llengua materna.

Oferta de cursos *

 • Cursos de 40-45 hores:
  • Elemental 1 (E1)
  • Elemental 2 (E2)
  • Elemental 3 (E3)
 • Cursos de 90 hores:
  • Bàsic-elemental (BE), que inclou els continguts del Bàsic 3 i de l’Elemental 1
  • Curs elemental (CE), que inclou els continguts de l’Elemental 2 i de l’Elemental 3
 • Curs de 120 hores:
  • Elemental (EE), que inclou els continguts de l’Elemental 1, l’Elemental 2 i l’Elemental 3
    

Enllaç a programa

* Cada centre ofereix els cursos que millor s’adapten a la demanda i necessitats de cada territori, per saber l’oferta concreta consulteu el cercador de cursos

Pujar

Nivell intermedi

Són cursos adreçats a persones que dominen en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables.

Oferta de cursos*

 • Cursos de 40-45 hores:
  • Intermedi 1 (I1)
  • Intermedi 2 (I2)
  • Intermedi 3 (I3)
 • Cursos de 90 hores:
  • Curs intermedi (CI), que inclou els continguts de l’Intermedi 1 i de l’Intermedi 2
  • Intermedi-Suficiència (IS), que inclou els continguts de l’Intermedi 3 i de Suficiència 1
 • Curs de 120 hores:
  • Intermedi (II), que inclou els continguts de l’Intermedi 1, l’Intermedi 2 i l’Intermedi 3
   En alguns casos, la durada total es redueix a 90 o 100 hores lectives, la qual cosa implica una major dedicació de treball personal per part de l’alumne

Enllaç a programa

* Cada centre ofereix els cursos que millor s’adapten a la demanda i necessitats de cada territori, per saber l’oferta concreta consulteu el cercador de cursos

Pujar

Nivell de suficiència

Són cursos adreçats a assolir un bon domini de la llengua general i les competències comunicatives adequades per comunicar-se en varietat estàndard, oralment i per escrit, de manera flexible i eficaç en les situacions comunicatives de caràcter formal usuals de l’àmbit social.

Oferta de cursos*

 • Cursos de 40-45 hores:
  • Suficiència 1 (S1)
  • Suficiència 2 (S2)
  • Suficiència 3 (S3)
 • Cursos de 90 hores:
  • Intermedi-suficiència (IS), que inclou els continguts de l’Intermedi 3 i de Suficiència 1
  • Curs de suficiència (CS), que inclou els continguts de Suficiència 2 i de Suficiència 3
 • Curs de 120 hores:
  • Suficiència (SS), que inclou els continguts de Suficiència 1, Suficiència 2 i Suficiència 3
   En alguns casos, la durada total es redueix a 90 o 100 hores lectives, la qual cosa implica una major dedicació de treball personal per part de l’alumne
    

Enllaç a programa

* Cada centre ofereix els cursos que millor s’adapten a la demanda i necessitats de cada territori, per saber l’oferta concreta consulteu el cercador de cursos

Pujar
 

Nivell superior

El curs de coneixements superiors (nivell D) s’adreça a persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals de la llengua catalana. Es treballen conceptes teòrics en un grau més alt que en els altres nivells, tot i que també es repassen continguts de domini pràctic de la llengua.

Oferta de cursos*

 • Curs de 90 a 120 hores:
  • Curs de nivell superior (D)

* Cada centre ofereix els cursos que millor s’adapten a la demanda i necessitats de cada territori, per saber l’oferta concreta consulteu el cercador de cursos
 

Pujar


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

 • Facebook
 • YouTube
 • Google +
 • Twitter
 • Netvibes