25 anys fent bategar el català

Centres


Acolliment lingüístic
RSS

Novetats

Mostrant de 11 a 20 de 21 entrades disponibles, del centre Àmbit de Formació i Foment

 • Àmbit de Formació i Foment - Divendres, 18 de juliol de 2014

  Els XI Premis Francesc Candel: bones pràctiques en integració de persones immigrades

  L'onzena edició dels Premis Francesc Candel dotarà amb 3.000 euros cadascuna cinc bones pràctiques en integració de persones immigrades, ja siguin d'entitats, organitzacions, ens locals o mitjans de comunicació. Les candidatures es poden presentar fins el proper 23 de juliol a través de la pàgina web de la Fundació Lluís Carulla, impulsora dels guardons que també compten amb el suport de la Direcció General per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família.

  L'objectiu de la iniciativa és reconèixer experiències que promoguin i estimulin la integració a la societat catalana de les persones estrangeres immigrades a Catalunya i que afavoreixin el civisme, la convivència, el coneixement del país d'acollida, la sensibilització sobre la cultura de la immigració, la participació de dones i joves immigrants, així com una visió positiva de la immigració als mitjans de comunicació.

 • Àmbit de Formació i Foment - Divendres, 30 de maig de 2014

  Programa Aprèn.cat

  El Servei d'ocupació de Catalunya (SOC) programa i executa les accions que deriven de polítiques actives d'ocupació. En el marc d'aquestes funcions, ofereix a les persones inscrites  a l'organisme, formació per millorar les seves capacitats d'inserció laboral.

  Per desenvolupar les actuacions formatives de llengua catalana, des de l'any 2011 els SOC ha encomanat al Consorci per a la Normalització Lingüística la gestió del programa Aprèn.cat, amb l'encàrrec de coordinar i impartir els cursos de català.

  Durant el 2013 els Centres de Normalització Lingüística (CNL) han organitzar 92 cursos a 39 poblacions en què el SOC té Oficines de Treball  (OTG), donant servei a tot Catalunya, amb la implicació i la coordinació de 20 centres i 50 oficines de Treball de la Generalitat.

  Llegir-ne més

 • Àmbit de Formació i Foment - Dimecres, 26 de mar de 2014

  Presentació del programa Paco Candel. Catalunya, un sol poble

  El dia 18 de març, la directora general de Política Lingüística del Departament de Cultura i presidenta del Consorci per a la Normalització Lingüística va presentar el programa Paco Candel. Catalunya, un sol poble.

  L’acte va tenir lloc al Col·legi Oficial de Llicenciants en Filosofia i Lletres, i també hi van participar el president de la Fundació Paco Candel, Pere Baltà; el director general per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família, Xavier Bosch; la directora general d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, i la degana del Col·legi de Doctors i Llicenciats, Josefina Cambra.

  Llegir-ne més

 • Àmbit de Formació i Foment - Dimecres, 19 de febrer de 2014

  132 alumnes acaben amb èxit el curs del Programa reagrupament i treball

  Durant l'any 2013 es van organitzar 17 cursos del Programa reagrupament i treball, impulsat per la Direcció General per a la Immigració amb la col·laboració del Consorci per a la Normalització Lingüística.

  Des del 2007 el CPNL col·labora en aquest programa organitzant 65 hores de formació, que inclouen l’aprenentatge del català adaptat a les necessitats lingüístiques del sector professional per al qual s’està formant l'alumne.

  Llegir-ne més

 • Àmbit de Formació i Foment - Divendres, 9 de juliol de 2010

  Taller de competència intercultural

  El Servei de Llengües de la Universitat Autònoma va convidar el Consorci a participar al Taller de competència intercultural a càrrec de Leah Davcheva, que va tenir lloc el 28 i el 29 de juny.

  El taller va consistir en una conferència teòrica i diverses activitats pràctiques que tenien l’objectiu d’analitzar la necessitat d’incloure la competència intercultural en el currículum dels aprenents de llengua. Així, es va fer èmfasi en la progressió que tot aprenent hauria d’assolir des del coneixement del context sociocultural d’una llengua fins a la comprensió real d’aquest context. En aquest sentit, es van presentar algunes eines pràctiques adreçades tant als aprenents com als ensenyants per fomentar la competència intercultural entesa, a grans trets, com el conjunt d’habilitats que un aprenent hauria de desenvolupar per afrontar amb èxit la diversitat cultural de la nostra societat i l’exigència de mobilitat en un món global.

  Una d’aquestes eines és l’Autobiografia de Trobades Interculturals, que es pot utilitzar per ajudar els aprenents a analitzar la seva participació en intercanvis interculturals i a reflexionar-hi. Una de les hipòtesis que hi ha al darrere de l’Autobiografia és que la trobada amb un membre d’un altre grup cultural i la reflexió crítica sobre aquesta experiència poden activar un procés de reflexió i d’examen d’un mateix, és a dir que les trobades interculturals no tan sols poden desencadenar un canvi d’actitud vers l’altre grup cultural, sinó també vers el propi grup.

  El material està disponible en anglès i en francès.

  Especialment original també va ser la presentació d’un test psicològic anomenat Diversity Icebreaker, una altra eina per reflexionar sobre la diferència i aprendre a gestionar la diversitat dels equips i de les organitzacions.

  Un altre aspecte destacable del taller va ser la possibilitat d’interactuar i treballar amb col·legues que es dediquen a l’ensenyament de llengües (català, castellà, anglès, alemany, italià...) en l’àmbit universitari (tant diferent del nostre) o en el marc dels instituts de llengua com el British Council de Barcelona.

  Palmira Freixa (CNL Vallès Occidental 3)

  Lourdes Ribas (CNL Sabadell)

  Llegir-ne més

 • Àmbit de Formació i Foment - Dimecres, 26 de maig de 2010

  Màster d’Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic

  La Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filologia Catalana i la Facultat de Ciències de l’Educació) i el Consorci per a la Normalització lingüística han organitzat conjuntament el Màster d’Ensenyament de Català per a l’Acolliment Lingüístic, amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull i la Secretaria de Política Lingüística. Aquest projecte recull les necessitats de molts professors de llengua catalana que han d’atendre, des de fa uns quants anys, l’alumnat nouvingut procedent d’arreu del món.

  L’objectiu del màster és formar persones en tots els aspectes que cal conèixer per dedicar-se professionalment a l’ensenyament del català a aquests aprenents nouvinguts, especialment en el marc de l’acolliment lingüístic de persones adultes, però també de l’àmbit de l’ensenyament reglat.

  El curs consta de 5 mòduls:

  ·         coneixement de l'entorn

  ·         dinamització i acolliment lingüístic

  ·         diversitat dels aprenents

  ·         formació lingüística específica per a l'ensenyament del català com a llengua estrangera

  ·         didàctica del català com a llengua estrangera


  Posteriorment, cal realitzar les pràctiques d’ensenyament del català com a llengua estrangera en un centre i presentar el treball final del màster. Per obtenir el títol del màster cal haver cursat 60 ECTS.

  Les preinscripcions comencen el 15 de juny i es fan per Internet en aquesta adreça

  Llegir-ne més

 • Àmbit de Formació i Foment - Dimecres, 26 de maig de 2010

  Llengua i immigració. La influència de la primera llengua en l'adquisició del català com a segona llengua

  Llengua i immigració. La influència de la primera llengua en l'adquisició del català com a segona llengua. Lluïsa Gràcia. El contingut d'aquest llibre és fruit del treball fet en el marc del projecte "Llengua, immigració i ensenyament del català", coordinat per la professora de la Universitat de Girona Lluïsa Gràcia.

  Aquest llibre pretén ser un resum adreçat al professorat de tots els altres 10 que s’han publicat fins ara. La primera part del llibre fa una aproximació a la realitat sociolingüística de les diverses llengües, hi ha mapes lingüístics de cada llengua i descripcions sobre l’escriptura i els sistemes d’escriptura d’algunes llengües . La segona part presenta els factors lingüístics que intervenen en l’adquisició d’una segona llengua i finalment, la tercera part se centra en algunes de les principals dificultats lingüístiques dels aprenents del català L2.

  Llegir-ne més

 • Àmbit de Formació i Foment - Dilluns, 10 de maig de 2010

  Onescat, una freqüència per aprendre català

  Onescat és un curs de català inicial a través de la ràdio. S’adreça especialment a persones d’origen llatinoamericà que no tenen cap coneixement del català. El Consorci per a la Normalització Lingüística, a partir d’una primera experiència de curs a la ràdio iniciativa del CNL de Girona, dissenya l’estructura i la programació de l’actual Onescat i juntament amb la COMRàdio, amb qui signa un conveni de col·laboració, es materialitza tot el projecte. El CPNL aporta els continguts, l’enfocament didàctic i les veus i la COMRàdio aporta els estudis per fer els enregistraments i la postproducció. 

  L’objectiu principal del curs és que els aprenents siguin capaços de comprendre mínimament la llengua en les situacions comunicatives quotidianes i que aprenguin a produir alguna frase senzilla en llengua catalana de temes molt propers o de primeres necessitats, com presentar-se o fer i respondre preguntes molt senzilles de temes personals.

  El repte ha estat dissenyar un curs en el que es treballin tots els objectius comunicatius del nivell inicial de manera significativa i que representi la realitat comunicativa que han de poder resoldre els aprenents d’aquest nivell d’aprenentatge. No podia ser una presentació formal d’estructures, però s’havien de presentar totes. Així doncs, hem intentat crear diverses situacions comunicatives entre dos personatges d’una història que fa de fil conductor de tots els programes i que els personatges són una parella del programa de Voluntariat per la llengua i també un diàleg entre un professor i una alumna d’aquest nivell, en què a partir d’unes situacions de comunicació es remarquen les estructures necessàries per aconseguir la comunicació.

  Presentació de l’Onescat a la IV Jornada de Llengua i immigració organitzada pel Consell Comarcal de l’Anoia i el CNL Montserrat:

  Llegir-ne més

 • Àmbit de Formació i Foment - Dijous, 8 d'abril de 2010

  Compartim llengua!

  Aquests darrers anys Catalunya ha rebut població d’arreu del món i el Consorci, juntament amb altres institucions, ha incrementat les actuacions per acollir-la i per facilitar-li la integració a través del coneixement i el foment de l’ús del català. Així doncs, en el marc dels plans d’acolliment lingüístic que elaboren tots els centres de normalització lingüística, durant el curs 2008-09 es va ampliar l’oferta de cursos inicials i bàsics, es van facilitar materials i es van organitzar activitats complementàries a tot el territori per ajudar a construir una societat cohesionada. Amb l’acolliment lingüístic, el Consorci pretén facilitar la integració social, afavorir la igualtat d’oportunitats i col·laborar en la cohesió d’una societat cada vegada més multilingüe.

  Durant el curs 2008-2009 es van organitzar 3.082 cursos amb un total de 79.061 inscripcions, que representen un augment del 16% respecte del curs anterior.

  El col·lectiu sud-americà continua essent el més nombrós (el 46% del total d’alumnes de fora de l’Estat). També destaca la presència del col·lectiu africà: un 26% dels inscrits als cursos inicials i bàsics.

  Durant l’any 2009, les actuacions amb col·lectius específics han permès arribar a les 14.565 inscripcions de persones d’origen marroquí, romanès, xinès i pakistanès, fet que suposa un augment del 7,27% respecte de l’any anterior. D’altra banda, el Consorci també participa amb la Secretaria per a la Immigració en el projecte de reagrupament, en què l’aprenentatge de llengua es complementa amb una formació ocupacional que facilita la inserció laboral de l’alumnat.

  Llegir-ne més

 • Àmbit de Formació i Foment - Dimecres, 13 de gener de 2010

  Xerrameca, un material per a les aules de nivell inicial

  En els darrers anys el Consorci ha incrementat l’oferta de cursos de nivell inicial adreçats sobretot a persones que acaben d’arribar a Catalunya i que tenen el primer contacte amb la llengua catalana. En algunes ocasions, aquests cursos requereixen una atenció especial perquè s’adrecen a persones poc o gens escolaritzades i per tant, amb poc o cap coneixement del seu propi alfabet ni de cap altre. En aquest cas, els cursos inicials orientats a l’aprenentatge de la llengua oral han d’evitar el text escrit. És evident que hem d’adreçar  aquestes persones a  les institucions que fan una oferta d’alfabetització, perquè tinguin les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans. En tot cas, la nostra missió és oferir-los la possibilitat d’entendre i de parlar en català i per tant, de relacionar-se en català amb altres persones del seu entorn. A partir de l’experiència del CNL Terres de l’Ebre, d’organitzar cursos per a dones magribines no alfabetitzades, vam veure clara la necessitat d’editar un material d’aprenentatge que oferís recursos metodològics i pràctics per al professorat. Així, doncs, Xerrameca és un material que consta de dos dossiers, un per al professorat amb una programació per unitats en el que hi trobarà descrits els objectius, continguts, les estratègies d’aprenentatge i el procediment per dur a terme l’activitat a l’aula i un altre per a l’alumnat, un dossier en imatges que permet seguir les activitats plantejades pel professorat i permet aprendre a construir frases orals a partir dels gràfics o de les il·lustracions. Xerrameca és un material que es pot fer en 20 hores i que es pot adaptar a les necessitats i característiques de cada grup. Us animem a provar-lo!  

  Llegir-ne més


Centres

Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

 • Facebook
 • YouTube
 • Google +
 • Twitter
 • Netvibes